Výroční zpráva za rok 2017

Cíle a poslání

Posláním spolku LuckyCats, který je zřizovatelem stejnojmenného útulku, pro kočky je pomoc toulavým a opuštěným kočkám, případně i jiným živočichům (především psům).

Vycházíme ze současné situace, kdy kočky nemají své jasné postavení ve společnosti, a jsou často alibisticky považována za divoká zvířata, která se o sebe v krajině přetvořené člověkem postarají sama.

My však máme má za to, že tomu tak není, aniž by se to obešlo bez hladovění, nemocí a dalších  zdrojů utrpení a chce tato utrpení zmírňovat.

Útulek se nachází na samé hranici Brna, v obci Ostopovice a má maximální kapacitu 25 koček.

Naše činnost v roce 2017

Ačkoli útulek LuckyCats vznikl již dříve, pod spolkem LuckyCats, z.s. funguje až od 7. 3. 2017.
Rok 2017 pro nás tedy nebyl úplný ale i přesto se podařila spousta věcí.

Dokázalo se pomoci více jak stovce zvířat. Ne vždy šlo o adopci novými majiteli, kastrovali jsme také plašanky v původních lokalitách a v neposlední řadě poskytujeme rady s chovem koček lidem nijak nespojeným s útulkem.

Podařilo se také zprovoznit webové, facebookové stránky, a také účet na Instragramu.
Potvrzuje se nám totiž, že propagace zvířat je pro nalezení nového domova stejně důležitá, jako samotná péče o ně.

Bilance počtu zvířat

Přijatí

V prvním roce svého fungování přijal do své péče útulek LuckyCats celkem 106 koček a 1 pejska (z toho 95 koček přišlo po 7.3.2017 a patřilo tedy již pod spolek).

Z toho jsme pouze u 3 kočiček znali jejich původ, jelikož se jednalo o dar od původních majitelů.
Všech dalších 92 zvířat bylo opuštěných a nalezeno občany nebo odchyceno přímo spolkem.

Stejně jako v lidské populaci mírně převažovaly samičky, bylo jich 52%.

Vykastrovaná byla v době příjmu pouze 3 zvířata. Všechna ostatní podstoupila kastraci ve vhodném věku u nás, ostatní v novém domově (poměr je cca 50/50).

Očipovaná byla v době příjmu pouze jedna jediná kočka, která se mimo jiné i díky tomu po měsíci toulání vrátila přes náš útulek domů.

Vydaní

Do nového domova se podařilo od začátku roku umístit 86 kočiček i zmiňovaného psa (z toho bylo opět 75 kočiček umístěno již spolkem). Krásných 28 kočiček šlo rovnou s kamarádem – děkujeme tímto 14 rodinám, které jim to umožnily.

Průměrná délka pobytu u nás se stabilně drží na 45 dnech, kočičky tedy odcházejí do nového domova zhuba po měsíci a půl. Rekordmankami byly kočičky Liška a Milka, které si v péči spolku pobyly             přes 8 měsíců (příčinou byla jednak komplikovanější povaha koček a také umístění v externí dočasné péči, kvůli čemuž neviděli návštěvníci útulku kočky naživo). Po přesunu přímo do prostor azylu se               pro ně našla nová rodina cca po týdnu.

Hned několik kočiček se naopak podařilo udat okamžitě po vypršení karantény.

2 kočičky se vrátily původním majitelům, obě díky pomoci Psího detektiva.

8 koček během pobytu u nás bohužel zemřelo, prakticky vždy se jednalo o následek nemoci FIP.

Péče o zvířata mimo azyl

Kromě kočiček přijatých přímo do azylu jsme také zajistili kastraci divokých koček žijících např. v zahrádkářských koloniích. Jednalo se o 12 koček z Moravan a 7 z Křenové ulice v Brně.

V desítkách případů jsme také pomohli majitelům zvířat s hledáním nového domova svépomocí a často také radíme s chovem (strava, zdraví, problémové chování).

Bilance finanční

Příjmy

V roce 2017  přijal spolek LuckyCats na darech celkově 302 885,50 Kč. Z toho:

– 187 tis. Kč z celkové sumy předali nebo poslali na transparentní bankovní účet drobní dárci
(třetina této sumy pochází přímo od členů spolku),

– 51 tis. Kč se podařilo získat z aukcí pořádaných dobrovolníky pro náš útulek (facebookové skupiny Rychlá Rota, Catmania a v neposlední řadě projekt Kočičí přání),

– 64 tis. Kč jsme získali díky adopčním poplatkům.

Dotace ani sponzorské dary ve finanční podobě jsme neodrželi žádné.

Výdaje

Výdaje za rok 2017 činily 271 tis. Kč.

Největší položkou bylo samozřejmě krmivo, stelivo a další chovatelské pomůcky (přepravky, čipy..). Na tyto položky jsme vydali 166 tis. Kč.

Druhou nejnákladnější položkou byla veterinární péče, za tu jsme zaplatili 85 tis. Kč.

Vybavení útulku jako třeba germicidní lampy, malířské nátěry nebo filtr do čističky vzduchu přišly            na 13 tis. Kč a 7 tis. Kč šlo na propagaci (reklamní předměty, vizitky, webové stránky).

Spolek nezaměstnává žádné pracovníky. Neplatíme ani nájemné, stejně jako spotřeby energií je dostáváme darem od majitelky objektu. Pohonné hmoty a telefonní poplatky jdou z vlastních zdojů dobrovolníků.

Plány na rok 2018

Pokud bude pokračovat příznivý trend adopcí, mohlo by se v roce 2018 podařit přijmout 100 – 150 koček; stejnému počtu logicky musíme najít nový domov. Chtěli bychom dále vylepšovat naše webové stránky a učíme se také více propagovat útulek na Instragramu.

Hlavní akcí nicméně bude plánované stěhování útulku do nových prostor. Kočičky by měly získat zhruba dvojnásobek místa, výhled do zahrady a doufáme i voliéru. Všechno tohle bude nicméně závislé na dobré vůli našich příznivců, dárců.

Tímto nesmírně děkujeme všem, kteří nás v roce 2017 podpořili finančně, materiálně, dočasnou péčí a hlavně adopcí kočiček do svých domovů.

Výroční zpráva 2017 ke stažení:  Výroční-zpráva-za-rok-2017.pdf (staženo 151× )

Napsat komentář

Vaš emailová adresa nebude zveřejněna.