Výroční zpráva za rok 2019

O nás

Posláním spolku LuckyCats – zřizovatele stejnojmenného azylu pro kočky, je pomoc toulavým a opuštěným kočkám, případně i jiným zvířatům v nouzi (především psům).

Vycházíme ze současné situace, ve které kočky nemají své jasné postavení ve společnosti a často jsou alibisticky považována za divoká zvířata, která se o sebe v krajině (přetvořené člověkem) postarají sama.

My však máme za to, že tomu tak není, aniž by se to obešlo bez hladovění, nemocí a dalších zdrojů utrpení. Tato strádání chceme zmírňovat.

V naší péči upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, a proto se snažíme útulek nepřeplňovat a ubytovaným kočkám zajistit nejen materiální, ale i psychickou pohodu. Dbáme především na kvalitní krmivo, úklid/hygienu a dostatečné vyžití kočiček jak ve vnitřních prostorech, tak ve voliéře.

Hlavním cílem útulku je umisťování kočiček do nových rodin, protože jakkoli kvalitní péče nemůže vlastní domov nahradit. K tomu nám pomáhají především vlastní webové stránky, které zpřístupňují zájemcům o adopci maximum dostupných informací a fotek o každé naší kočičce a průběžný přísun příspěvků na sociální sítě Facebook a Instagram.

Každé zvíře je nabízeno do adopce až po dosažení optimálního zdravotního stavu a po veterinárním ošetření (odčervení, očkování, dle věku testy FIV/FeLV, kastrace, čip). Na oplátku pro něj hledáme co nejvhodnější podmínky, kde dbáme především na bezpečnost, kvalitní stravu a dostatečné znalosti o chovu koček. K tomu nám pomáhá advokátem sepsaná adopční smlouva, jejíž součástí je ale i soubor rad a tipů do začátku.

Útulek se nachází na hranici města Brna, v obci Ostopovice a má kapacitu 25 koček.

Naše činnost v roce 2019

Naše činnost v tomto roce pokračovala – řekla bych – už v zajetých a dobře nastavených kolejích.

Prostory útulku byly vybavené z loňského roku a žádné větší úpravy již nebylo nutné provádět. Nicméně jsme si splnili jeden dlouhodobý sen, a to pořízení velkého a kvalitního škrabadla. Je prakticky celé omyvatelné a má pratelné potahy, což je pro hygienu chovu velmi praktické.

 Nově pořízené škrabadlo v chovatelské kvalitě.

Nově pořízené škrabadlo v chovatelské kvalitě.

 

Větší změny se udály ve voliéře. Především kvůli postiženému kocourkovi Lojzíčkovi byl položen umělý travní koberec, který prostor odpružil i celkově zútulnil. Dále jsme dostali zahradní houpačku, která výborně slouží jak kočkám (především její střecha), tak návštěvám z řad zájemců o adopci. Také jsme přimontovali několik dalších polic na boky voliéry tak, aby měly kočky ještě více možností odpočinku a výhledu ven.

 Dovybavená voliéra s umělým trávníkem a houpačkou.

Dovybavená voliéra s umělým trávníkem a houpačkou.

 

Jsme vděční i za nárůst sledujících na sociálních sítích: na Facebooku se líbíme již více jak 3000 uživatelů (50% nárůst oproti předchozímu roku) a pomalu, ale jistě nás objevují i fanoušci Instagramu.

V srpnu jsme absolvovali každoroční kontrolu komisařů z KVS, kteří opět neshledali žádné nedostatky.

Ve spolupráci s VFU a několika soukromými veterináři jsme se také účastnili (a stále účastníme) výzkumu o vzniku nemoci FIP. Ten by měl odhalit genetické předpoklady jednotlivých zvířat pro rozvoj této nemoci a tím pomoct tím jejímu předcházení. Za tímto účelem sbíráme a odesíláme rozličné vzorky.

Bilance počtu zvířat

Počet přijatých kočiček se oproti roku 2018 o něco zvýšil na celkové číslo 234 zvířat. V nich jsou započítané i kočičky pouze kastrované a vracené do původní lokality nebo kočičky vrácené majiteli. Počet kočiček, které v útulku čekají na nový domov, se pohyboval kolem oficiální kapacity. Hlavně přes léto a na podzim jsme se dostali i nad 30 koček, především z důvodů přijímání letošních mláďat, kterých i přes všechny kastrační akce stále ne a ne ubývat.

Přijatí

V roce 2019 jsme tedy do naší péče přijali 234 zvířat, oproti předchozím letům všechno kočičky,  žádného pejska.

Pouhá 4 % z toho počtu – tedy 10 koček jsme vraceli původním majitelům. Čip neměla žádná z nich. O zbylých 96 % se nikdo nepřihlásil. Původního majitele se snažíme najít vždy, ze zákona dodržujeme hlášení nalezeného zvířete na obec. Ve většině případů jej doplníme také o inzerci na Facebooku/Instagramu a stránce Psí detektiv.

20 kočiček bylo pouze vykastrováno a pro svoji plachost se vrátily do původní lokality. Pomohli jsme také s kastrací dalších 5 koček, které majitele dosud neměly, ale k někomu se přistěhovaly a daný člověk jen potřeboval pomoc s tímto ošetřením a radami do začátku.

Nejvíce kočiček bylo klasicky přijato na konci léta a během podzimu (září – 28 příjmů, říjen – 33 příjmů, listopad – 28 příjmů). Oproti tomu jsme zažili relativní klid na přelomu zimy a jara (10 kočiček přijatých shodně v únoru i v březnu). Stabilně tedy vyvracíme pověru o „vyhozených vánočních dárcích“, jelikož opuštěné kočičky se k nám dostávají průběžně celý rok. Největší nápor tvoří stále koťata narozená venku – od nezodpovědných majitelů, kteří pouští na procházky svou nekastrovanou kočku.

Vydaní

Do nového domova se podařilo během roku umístit 167 kočiček. Toto číslo se příliš neliší od loňského výsledku (177 zvířat). Zřejmě by se podařilo umístit více kočiček, kdybychom se nepotýkali s větší fluktuací, která mimo jiné souvisela i s nárůstem úmrtí.

Během roku 2019 nám zemřelo 40 kočiček. Oproti loňsku se ne vždy se jednalo o následek nemoci FIP. Během jara jsme čelili nebývalé silné vlně kalicivirózy, která nám vzala hlavně malá koťata a na konci roku zase nespecifické infekci spojené se salmonelou.

Průměrná délka pobytu u nás se sice zvýšila na 54 dní oproti loňským 48, ale důvodem bylo 6 opravdu dlouho ubytovaných kočiček (Lojzíček – 479 dní, Zita – 325 dní, Wendy – 324 dní, Daisy – 321 dní, Jin – 301 dní a Yvette – 232 dní). Pokud bychom tyto výjimečné kočičky ze statistiky vyjmuli, rázem se dostáváme na 43 dní, které už mnohem více odpovídají realitě pro velkou většinu našich svěřenců.

Nejúspěšnějším obdobím pro adopce byla klasicky zima (říjen s 22 adopcemi, listopad – 21 adopcí, prosinec – 19 adopcí).

Bilance finanční

Příjmy

V roce 2019 přijal spolek LuckyCats na bankovní účet 841.455 Kč na účet a 59.000 Kč do pokladny, celkem tedy 900.455 Kč.

Z této částky příjmů tvoří:

– 482 tis. Kč tvořily přímé dary poslané na náš transparentní bankovní účet nebo vložené do pokladny drobnými dárci,

– 228 tis. Kč se podařilo získat z aukcí pořádaných dobrovolníky pro náš útulek (facebooková skupina„Kočky v a(u)kci“),z akce Kočičí přání a prodejem kalendářů,

– 100 tis. Kč přesně jsme vybrali na adopčních poplatcích,

– 20 tis. Kč přidali navíc noví majitelé formou daru spojeného s adopcí.

Podařilo se nám také získat dar 25 tis. Kč od firmy Tam a zpět, s.r.o., 18 tis. dar od firmy LINK-MED s.r.o. a 10 tis. Kč dotací od obce Ostopovice. Do celkového součtu patří také necelých 16 tis. Kč, které nám proplatila majitelka námi operovaného kocourka, který jí vypadl z okna a potřeboval okamžitou pomoc.

Výdaje

Výdaje za rok 2019 činily 827.728 Kč.

Největšími položkou útulkových výdajů bylo samozřejmě krmivo, stelivo a veterinární péče.

Za krmivo a stelivo jsme vydali 392 tis. Kč, další chovatelské potřeby přišly na 186 tis. Kč.

Za veterinární péči a léky jsme zaplatili 240 tis. Kč.

Reklama (především na Facebooku) nás přišla na 4 tis. Kč.

5 tis. Kč tvoří ostatní náklady jako odvoz odpadu, registrační poplatky nebo účetní software.

Spolek nezaměstnává žádné pracovníky. Pohonné hmoty a telefonní poplatky jdou z vlastních zdrojů dobrovolníků.

V prostorách útulku jsme díky členům spolku neplatili žádný nájem ani energie, díky čemuž útulek ušetřil téměř 150 tis. Kč (tržní nájem v oblasti se pohybuje kolem 9 tis. Kč a zálohy na energie jsou aktuálně 3 500 Kč).

 

Vyhodnocení příjmů a výdajů

Vzhledem ke struktuře příjmů a výdajům je jasně vidět, že pouhým umisťováním koček do nových rodin se útulek nemá šanci uživit. Adopční poplatek ve výši reálných nákladů na každé zvíře by pravděpodobně odradil většinu zájemců a jsme tak velice vděční za další formy financování, které tvoří přes 88 % našich příjmů.

Plány na rok 2020

Naše plány na rok 2020 jsou spíše realistické. Rádi bychom opět pomohli 150-200 kočkám a našli nový domov pro cca 170 z nich.

Tímto nesmírně děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 podpořili finančně, materiálně, dočasnou péčí a hlavně adopcí kočiček do svých domovů.

 

V Ostopovicích 5. 4. 2020
Lucie Pokorová, předsedkyně

 

Výroční-zpráva-za-rok-2019.pdf (staženo 181× )

Napsat komentář

Vaš emailová adresa nebude zveřejněna.