Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Cíle a poslání

Posláním spolku LuckyCats, který je zřizovatelem stejnojmenného útulku, pro kočky je pomoc toulavým a opuštěným kočkám, případně i jiným živočichům (především psům).

Vycházíme ze současné situace, kdy kočky nemají své jasné postavení ve společnosti, a jsou často alibisticky považována za divoká zvířata, která se o sebe v krajině přetvořené člověkem postarají sama.

My však máme má za to, že tomu tak není, aniž by se to obešlo bez hladovění, nemocí a dalších  zdrojů utrpení a chce tato utrpení zmírňovat.

Útulek se nachází na samé hranici Brna, v obci Ostopovice a má maximální kapacitu 25 koček.

Naše činnost v roce 2018

Hned na počátku roku byla dokončena naše registace k Státní veterinární správě a dostali jsme přidělené registrační číslo CZ62C04869.

Za nejvýznamnější akci roku ale považujeme stěhování útulku do nových prostor. Kočky tak získaly krásné nové útočiště o velikosti 38m2 vnitřních prostor a v říjnu přibudla ještě 15m2 velká voliéra. Výrazně se tak zvýšil komfort nejen ubytovaných zvířat, ale i zájemců o adopci a jiných návštěv.

Nyní mají kočky k dispozici 3 místnosti, které se dají v případě potřeby oddělit (jako „zvykací“ pro nové kočičky s ukončenou karanténou využíváme především koupelnu). Výhled a větrání průvanem zajišťují okna na 2 světové strany. Především ta severní se svým širokým parapetem se stala oblíbeným místem k odpočinku.

Byt jsme vybavili několika novými škrabadly (zejm. kvalitním nástěnným od firmy Drapaki), stropní prolézačkou a novými wc s „vrchním plněním“.

Efektivní hygiena prostor je umožněna instalovanou pračkou, myčkou a sušičkou.

Původní sutérénní prostor jsme si ponechali jako záložní karanténu a místo pro FIV/FeLV pozitivní kočičky.

Během léta jsme pořídili nový karanténní box, který má omyvatelné stěny a oddělený prostor na wc. Opět se tak zvýšil komfort a bezpečnost nově přijatých i dosavadních zvířat. Cenu 26 tis. Kč jsme byli z větší části schopní pokrýt díky dotaci Nadačního fondu Avast.

.

V září jsme se účastnili naší první umisťovací výstavy v Ivančicích u Brna, kde sice našel domov pouze kocour Bubáček, ale o existenci našeho útulku se dozvědělo několik stovek lidí.

Říjen pro nás byl ve znamení úspěšně absolvované kontroly KVS, která neshledala žádné problémy s chovem ani dokumentací.

Příjemným milníkem bylo překročení hranice 2000 sledujících na Facebooku ke konci roku, což efektem sněhové koule dále přitahuje zájemce o adopci a drobné dárce.

 

Bilance počtu zvířat

Přijatí

V roce 2018 jsme do naší péče přijali 189 zvířat, z toho se v jednom případě jednalo o pejska.

Pouze o 8 koček  se přihlásili původní majitelé a vrátili se tedy domů. 13 kočiček bylo pouze vykastrováno a pro svoji plachost se vrátili do původní lokality.

Nejvydatnější měsíce co se týče příjmu jsou vždy ty letní. Od června do září jsme přijali 77 koček, hodně z nich letos narozených koťat. Největší nárazový příjem se týkal 7 kočiček zavázaných v pytli.

zvířat s hledáním nového domova svépomocí a často také radíme s chovem (především problémovým chováním ale také stravou nebo zdravotním stavem).

Vydaní

Do nového domova se podařilo od během roku umístit 177 kočiček i zmiňovaného psa.

7 koček během pobytu u nás bohužel zemřelo, prakticky vždy se jednalo o následek nemoci FIP.

Průměrná délka pobytu u nás mírně klesla na 48 dnů, spoustě kočiček se podařilo najít nový domov už do měsíce. Déle jak čtvrt roku si u nás pobylo 13 kočiček a 5 zvířat na nový domov čekalo více jak půl rok. Nikdo u nás však neoslavil výročí, pokud tedy nepočítáme 21 letého Karlíka, kterého již do adopce nenabízíme.

Nejúspěšnějším měsícem byl tradičně prosinec, kdy domov našlo 25 koček. Nejslabší naopak červenec s pouhými 4 umístěnými.

Péče o zvířata mimo azyl

Kromě kočiček přijatých přímo do azylu jsme také zajistili kastraci 13 divokých koček žijících převážně v zahrádkářských koloniích

V desítkách případů jsme také pomohli majitelům zvířat s hledáním nového domova svépomocí a často také radíme s chovem (především problémovým chováním ale také stravou nebo zdravotním stavem).

Bilance finanční

Příjmy

V roce 2018  přijal spolek LuckyCats na celkově 677 361. Kč. Z toho zaokrouhleně:

– 385 tis. Kč z předali hotově nebo poslali na transparentní bankovní účet drobní dárci ,

– 157 tis. Kč se podařilo získat z aukcí pořádaných dobrovolníky pro náš útulek (facebookové skupiny Rychlá Rota, Catmania a v neposlední řadě projekt Kočičí přání),

– 110 tis. Kč jsme získali díky adopčním poplatkům.

Podařilo se nám také získat 15 tis. Kč na dotaci od firmy Avast, 5 tis. Kč od Nadace na ochranu zvířat   a 5 tis. Kč od obce Ostopovice.

Vzhledem k výdajům je jasně vidět, že pouhým umisťováním koček do nových rodin se útulek nemá šanci uživit. Adopční poplatek ve výši průměrných nákladů na jedno zvíře (přes 3000 Kč) by jistě odradil většinu zájemců a útulek je tak z více než 80% závislý na dalších příjmech ve formě darů a dotací. Dlužno však dodat, že letos však očekáváme průměrné náklady na jedno zvíře až o třetinu nižší, jelikož je již dokončené vybavování nových prostor a utvořena zásoba některých materiálů.

Výdaje

Výdaje za rok 2017 činily 659 828 Kč.

Největšími položkou útulkových výdajů bylo samozřejmě krmivo, stelivo a veterinární péče.

Krmivo nás stálo 202 tis., stelivo 65 tis., veterinární péče a léky 187 tis. Další chovatelské pomůcky jako jsou škrabadla, přepravky, čipy a další vyšly na 137 tis. Kč.

Vybavení útulku jako je nábytek nebo třeba čistící prostředky stálo 61 tis. Největší položkou byl karanténní box s vyšetřovací stolem v hodnotě 26 620 Kč.

Za reklamu (především na Facebooku) jsme vydali 3 tis. Kč.

5 tis. Kč jsou ostatní náklady jako odvoz odpadu, registrační poplatky nebo software.

Spolek nezaměstnává žádné pracovníky. Neplatíme ani nájemné, stejně jako spotřeby energií je dostáváme darem od majitelky objektu, kde útulek sídlí. Pohonné hmoty a telefonní poplatky jdou z vlastních zdojů dobrovolníků.

Plány na rok 2018

Naše plány na rok 2019 nejsou nijak převratné. Změn jsme si užili až až v roce 2018 a letos hodláme pokračovat v dobře zajetých kolejích. Rádi bychom opět pomohli cca 150 kočkám.

Náklady na jeden kočkoměsíc by se ale měly oproti loňskému roku snížit s tím, jak jsou prostory útulku již vybavené. Zbývá dokoupit pouze několik polic a rostliny k popnutí a zastínění voliéry. Půjde však jen o jednotky tisíc Kč.

Na podzim roku 2019 je ve hře další umisťovací výstava a výhledově bychom rádi uspořádali zábavně-osvětovou akci pro děti z blízké základní školy.

 

Tímto nesmírně děkujeme všem, kteří nás v roce 2018 podpořili finančně, materiálně, dočasnou péčí a hlavně adopcí kočiček do svých domovů.

Výroční zpráva 2018 ke stažení:  Výroční-zpráva-za-rok-2018.pdf (staženo 277× )

Napsat komentář

Vaš emailová adresa nebude zveřejněna.