Výroční zpráva za rok 2020

O nás

Posláním spolku LuckyCats, který je zřizovatelem stejnojmenného útulku pro kočky, je pomoc toulavým a opuštěným kočkám, případně i jiným živočichům (především psům).

Vycházíme ze současné situace, kdy kočky nemají své jasné postavení ve společnosti, a jsou často alibisticky považována za divoká zvířata, která se o sebe v krajině (přetvořené člověkem) postarají sama.

My však máme má za to, že tomu tak není, aniž by se to obešlo bez hladovění, nemocí a dalších zdrojů utrpení, a chceme tato utrpení zmírňovat.

Hlavním cílem útulku je umisťování kočiček do nových rodin, protože jakkoli kvalitní útulková péče nemůže vlastní domov nahradit. K tomu nám pomáhají především vlastní webové stránky, které nabízejí zájemcům maximum informací a fotek o každé naší kočičce, a průběžný přísun příspěvků na Facebook a Instagram.

V naší péči upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, a proto se snažíme útulek nepřeplňovat a ubytovaným kočkám zajistit jak materiální, tak psychickou pohodu. Dbáme především na kvalitní krmivo, úklid/hygienu a dostatečné vyžití kočiček jak ve vnitřních prostorech, tak ve voliéře.

Každé zvíře nabízíme maximálně vybavené (odčervení, očkování, testy FIV/FeLV, kastrace, čip). Na oplátku pro něj hledáme co nejvhodnější podmínky, kde dbáme především na bezpečnost, kvalitní stravu a dostatečné znalosti o chovu koček. K tomu nám pomáhá advokátem sepsaná adopční smlouva, jejíž součástí je ale i soubor rad a tipů do začátku.

Útulek se nachází na hranici Brna, v obci Ostopovice a má kapacitu 25 koček.

Naše činnost v roce 2020

V roce 2020 jsme fungovali podobně, jak v letech předchozích, avšak i naši činnost ovlivnila epidemie koronaviru. Pocítili jsme nejistotu a strach lidí z budoucnosti, s čímž souvisela i menší ochota adoptovat si zvíře. Několikrát se sice zájem o adopce nárazově zvýšil (vždy při zpřísnění karanténních opatření), nicméně v součtu jsme nových rodin našli asi o čtvrtinu méně.

Vybavení útulku jsme hned na počátku roku doplnili dvěma nesmírně užitečnými přístroji – germicidní UV lampou a generátorem ozonu. Oba přístroje mají sterilizační účinky a vyrobený ozón navíc dokáže likvidovat i pachy. Pro použití obou je nutné přemístit kočičky z místnosti, která se ošetřuje, ale složitější logistika je odměněna výbornými účinky.

 
 UV lampa a generátor ozonu

 

 

 

 

 

 

Drobné změny proběhly ve voliéře – nové wc v plastové psí boudě v zadní části voliéry umožňuje pohodlnější používání i velmi plachým kočkám, které jinak s potřebou čekaly, až útulek opustí všichni lidé. Podél plotu bylo na zeminu položeno linoleum, které se jednodušeji uklízí a také jsme nechali ušít novou střechu houpačky, kterou si hlavně koťata oblíbila jako skluzavku a tak ji potrhala. Od léta si také každý večer hrajeme na Vánoce díky novému osvětlení, které umožňuje uklízet i za tmy, ale neruší ani bojácné kočky.

 

 

Dařilo se nám i na sociálních sítích, které už generují cca polovinu zájemců o adopci. Počet fanoušků na Facebooku překonal těsně před koncem roku 4. tisícovku a Instagram se blíží té první.

 

 

Dařilo Ve spolupráci s VFU se i nadále účastníme výzkumu nemoci FIP. Ten by měl odhalit, kolik koček v populaci je na koronavirus skutečně pozitivních, s také jejich genetické předpoklady pro rozvoj nemoci.

Ačkoli jsme případů FIP letos neměli tolik, stále se jedná o velkého strašáka. A tak když k nám na Mikuláše donesli malé bílé kotě, u kterého se tato nemoc prokázala, rozhodli jsme se poslední den roku začít s léčbou. Ta je sice stále experimentální, ale má dobré výsledky.

 S Astrou na veterině

Bilance počtu zvířat

Počet přijatých kočiček se oproti loňsku lehce poklesl na 218 ks. V tomto číslo jsou započítané kočičky jak ubytované u nás (s cílem najít jim nový domov), tak kočičky pouze kastrované a vracené do původní lokality, a ty vrácené majiteli.

Počet kočiček, které v útulku v jeden okamžik čekaly na nový domov, se pohyboval kolem oficiální kapacity 25 zvířat. Toto číslo se nejvíce osvědčilo pro psychickou pohodu ubytovaných koček, ale také naše kapacity (lidské, psychické, i finanční).

119 koček našlo nový domov, 37 jich bylo po ošetření vráceno do původní lokality, o 2 se přihlásili majitelé a 60 kočiček uhynulo buď přímo u nás, nebo ihned po přijetí na veterině (tzn. fatální stav už při příjmu).

Přijatí

V roce 2020 jsme tedy do naší péče přijali 218 zvířat, tentokrát všechno kočičky, žádného pejska.

Majitelům jsme vraceli naprostý zlomek z nich, jen 2. Čip neměla ani jedna z nich. O „zbylé“ kočičky se nikdo nepřihlásil – někdy sice majitelé nevědí, kde hledat, ale vždy se snažíme, aby se k nim informace o nálezu dostaly. Dodržujeme hlášení nalezeného zvířete na obec, a ve většině případů jej doplníme o inzerci na Facebooku/Instagramu a stránce Psí detektiv.

Z celkového počtu 218 bylo 37 kočiček pouze veterinárně ošetřeno (především vykastrováno) a pro svoji plachost vráceno do původní lokality. Všechny tyto kočičky mají v lokalitě nějakého patrona, který na ně dohlíží a zajišťuje jejich krmení.

Opuštěné kočičky se k nám dostávají průběžně celý rok, neexistuje žádná větší vlna „vyhozených vánočních dárků“. Největší nápor tvoří stále koťata narozená venku během jara a léta (k nám se pak dostávají od července do října). Jedná se o potomky kočiček, jež majitelé pouštěli ven nevykastrované, ty se pak ztratily a porodily na pozemku někoho jiného. Takový člověk pak typicky nemá žádný zájem se o koťata postarat a v lepším případě je umístí k nám.

Drobní množitelé (tzv. gaučové množení) – úmyslná nekastrace s cílem „mít koťátka“ jsou samozřejmě také problém. I když první generaci koťátek majitelé udají „do dobrých rukou“, neohlídají, co je s nimi pak. Zda aspoň ony budou kastrovány, a nebo se bude celý cyklus opakovat.

Aktivně vyhozených/opuštěných koček je navzdory rozšířenému názoru spíše menšina. Skutečně by téměř stačilo, aby majitelé nepouštěli ven kočku před kastrací, a svoje ztracená zvířata aktivně hledali.

Vydaní

Do nového domova se podařilo umístit 119 kočiček. To je asi o 25% méně než v předchozích letech. Situaci si vysvětlujeme převážně epidemií koronaviru, která zamávala s mnoha aspekty života lidí, včetně ochoty přijmout zodpovědnost za nového člena rodiny. Byly jasně pozorovatelné výkyvy v počtu adopcí s tím, jak se vyhlašovala národní karanténa (více adopcí) nebo naopak rozvolnění (to obzvlášť na jaře znamenalo téměř úplné zastavení adopcí).

Počty adoptovaných v jednotlivých měsících tentokrát nebyly úplně typické, z důvodu vlivu koronaviru. Sezónní trendy se ještě docela projevily v lednu (18 adopcí) – v zimě lidé obecně více adoptují. Naopak jarní a první letní měsíce byly ovlivněny uvolněním karantény, kdy lidé zřejmě naplňovali plány neuskutečněné v předjaří, a počty adoptovaných klesly na 4 kočky v květnu, 6 v červnu a pouhé 3 v červenci (letní poklesy jsou nicméně běžné). Nacházet nové domovy se dařilo opět v říjnu (17 kočiček), abychom zaznamenali pro změnu propad v prosinci (pouhé 4 nové domovy, což je pro tento měsíc opravdu netypické).

Průměrná délka pobytu u nás se o něco zvýšila na 58 dní (oproti loňským 54). Příčinou navýšení tohoto čísla je vyšší počet plachých (a většinou černých) kočiček, které na adopci čekají podstatně déle (Yogy, Anika), než jejich mazliví spolubydlící, a dále několik kočiček nabízených z dočasné péče mimo útulek (Myška, Flashie), kde je obecně čekací doba vyšší z důvodu nemožnosti prohlédnout si kočičku ihned při návštěvě v útulku (nakonec se vždy najde někdo, kdo si kočičku vybere a přijede speciálně za ní, ale mnohem častěji si takoví zájemci vyberou už přímo u nás). Pokud bychom tyto výjimečné kočičky ze statistiky vyjmuli, rázem se dostáváme na 45 dní, které už mnohem více odpovídají realitě pro velkou většinu našich svěřenců (= mazlivé kočičky umisťované přímo od nás).

Během roku 2020 nám bohužel zemřelo 60 kočiček. Třetinu tohoto počtu měla na svědomí panleukopenie (parvoviróza, lidově také kočičí mor). Jedná se o největšího strašáka všech útulků, jelikož je to velice rychlé a smrtící onemocnění, jehož původce je navíc velmi odolný a dá se zlikvidovat jen určitými typy desinfekce. Kočky, které nemoc prodělají, navíc mohou být infekční ještě půl roku a stejně dlouho dokáže virus přežívat na površích předmětů. Jako každý rok se této epidemii snažíme zabránit především očkováním, nicméně plná imunita je až 10. den po 2. dávce očkování (která následuje 3 týdny po 1. dávce), tudíž je zde 5-ti týdenní okno, ve kterém může nově přijatá kočička onemocnět. A to nemluvíme o tom, že ne každou kočičku lze očkovat ihned při příjmu, a že ne u každé vakcína funguje (onemocněly nám i některé očkované).

Dalších 15 úmrtí bylo způsobeno buď čistě kalicivirem, který je právě od roku 2020 jaksi silnější a více smrtící (zatím jsem na to nenašla žádnou studii, jde jen o můj názor a pozorování), nebo kalicivirem s kombinaci právě s parvou (tzv. pravý „kočičí mor“). Toto kombo dokáže kočku odrovnat opravdu během jednotek dnů, a pokud udeří současně na jedince bez imunity, nedá se většinou vůbec nic (co by mělo efekt na zvrácení fatálních následků) dělat.

S FIPkou jsme uspávali 11 kočiček, což je pozitivní pokles oproti loňským letům. Nicméně je dost možné, že kočičky, které byly pro FIP kandidáty, se jednoduše staly obětí jiné nemoci dříve („nestihly“ FIPku dostat).

Ve 12 případech se jednalo o ostatní příčiny – především úmrtí nebo euthanasii prakticky ihned po přijetí do útulku, jako následek předchozího strádání a celkově špatného zdravotního stavu. V několika případech také přestěhování kočičky do útulku vypukla skrytá nemoc, nebo se zhoršila nemoc už probíhající (selhání ledvin). Stres u koček je opravdu velkým faktorem zdraví.

Na infekční nemoc FeLV zemřely 2 kočičky, a opět se tak potvrdilo, že jde o mnohem menšího strašáka, než je mezi lidmi zažité.

Bilance finanční

Příjmy

V roce 2020 přijal spolek LuckyCats 960 847 Kč na transparentní bankovní účet a 25 400 Kč do pokladny, celkem tedy 986 247 Kč. Z toho zaokrouhleně:

– 764 tis. Kč tvořily přímé dary poslané na náš transparentní bankovní účet nebo vložené do pokladny drobnými dárci

– 103 tis. Kč se podařilo získat z aukcí pořádaných dobrovolníky pro náš útulek (facebooková skupina „Kočky v a(u)kci“), z akce Kočičí přání a prodejem kalendářů

– 48 900 Kč přesně jsme vybrali na adopčních poplatcích.

Jsme také velice vděční za dar 35 tis. Kč od firmy 81 klima a.s., 25 tis. dar od firmy LINK-MED s.r.o. a dar 10 500 tis. Kč z akce Běhejme a pomáhejme útulkům.

Výdaje

Výdaje za rok 2020 činily 1 006 534 Kč.

Největšími položkou útulkových výdajů bylo samozřejmě krmivo, stelivo a veterinární péče.
Oproti loňsku byl nárůst hlavně ve výdajích za veterinární péči, jelikož jsme řešili několik složitějších případů (Baruška).

Za krmivo jsme vydali 199 tis., stelivo a ostatní chovatelské potřeby (např. přepravky) přišly na 153 tis. Kč. Dalších 105 tis. stálo vybavení útulku – především zmiňovaná UV lampa a ozonizér, ale také odchytová síť, lednička na léky nebo ventilátor pro lepší výměnu vzduchu.

Za veterinární péči a léky jsme zaplatili 421 tis. Kč a zdravotní péče tak tvoří téměř polovinu nákladů.

Nově jsme začali platit nájemné, jehož výše je ale stále pod hranicí tržního nájmu a činí 5 tis. Kč měsíčně. Zálohy na energie činily 36 tis. Kč a budou vyúčtovány během jara následujícího roku.

Reklama (především na Facebooku + tisk kalendářů) nás přišli na 22 tis. Kč.

9 tis. Kč tvoří ostatní náklady jako odvoz odpadu, registrační poplatky nebo software.

Spolek nezaměstnává žádné pracovníky. Pohonné hmoty stejně jako další náklady za používané auto a telefonní poplatky jdou z vlastních zdrojů dobrovolníků.

Vzhledem k poměru příjmů a výdajů je jasně vidět, že pouhým umisťováním koček do nových rodin se útulek nemá šanci „uživit“. Adopční poplatek ve výši nákladů na každé zvíře by pravděpodobně odradil většinu zájemců a jsme tak velice vděční za další formy financování, které tak tvoří přes 88% našich příjmů.

Plány na rok 2021

Naše plány na rok 2022 nejsou nijak revoluční. Za úspěch budeme považovat, pokud se nám podaří fungovat alespoň stejně době, jako v předchozích letech. Jako nezisková organizace jsme závislí na dobré vůli dárců a tak doufáme, že se národní a tím pádem i naše ekonomická situace významně nezhorší. Rádi bychom opět pomohli cca 200 kočkám, ideálně kdyby se podařilo najít nový domov pro cca alespoň 150 z nich.

Tímto nesmírně děkujeme všem, kteří nás v roce 2020 podpořili finančně, materiálně, dočasnou péčí a hlavně adopcí kočiček do svých domovů.

Napsat komentář

Vaš emailová adresa nebude zveřejněna.