Výroční zpráva za rok 2021

O nás

Posláním spolku LuckyCats, který je zřizovatelem stejnojmenného útulku pro kočky, je pomoc toulavým a opuštěným kočkám, případně i jiným živočichům (především psům).

Vycházíme ze současné situace, kdy kočky nemají své jasné postavení ve společnosti, a jsou často alibisticky považována za divoká zvířata, která se o sebe v krajině (přetvořené člověkem) postarají sama.

My však máme za to, že tomu tak není, aniž by se to obešlo bez hladovění, nemocí a dalších zdrojů utrpení, a chceme tato utrpení zmírňovat.

Hlavním cílem útulku je umisťování kočiček do nových rodin, protože jakkoli kvalitní útulková péče nemůže vlastní domov nahradit. K tomu nám pomáhají především vlastní webové stránky, které nabízejí zájemcům maximum informací a fotek o každé naší kočičce, a průběžný přísun příspěvků na Facebook a Instagram.

V naší péči upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, a proto se snažíme útulek nepřeplňovat a ubytovaným kočkám zajistit jak materiální, tak psychickou pohodu. Dbáme především na kvalitní krmivo, úklid/hygienu a dostatečné vyžití kočiček jak ve vnitřních prostorech, tak ve voliéře.

Každé zvíře nabízíme maximálně vybavené (odčervení, očkování, testy FIV/FeLV, kastrace, čip). Na oplátku pro něj hledáme co nejvhodnější podmínky, kde dbáme především na bezpečnost, kvalitní stravu a dostatečné znalosti o chovu koček. K tomu nám pomáhá advokátem vyhotovená adopční smlouva, jejíž součástí je i soubor rad a tipů do začátku.

Útulek se nachází na hranici Brna, v obci Ostopovice a má kapacitu 25 koček.

Naše činnost v roce 2021

V roce 2021 se v naší činnosti nic zásadního neměnilo. Stále přijmáme nové kočičky, dáváme je do adopcí, kastrujeme plašanky a pomáháme, kde je potřeba.

V prostorách útulku se udály jen drobnější změny, přibylo pár škrabadel a poliček (ano, ještě bylo kam 😊), a byla provedena výměna venkovního umělého trávníku.

Počet našich fanoušků se na Facebooku zvýšil na 4500 (nárůst o 500 oproti předchozímu roku) a něco přes 1000 na Instagramu.

Bilance počtu zvířat

Opuštěné kočičky se k nám dostávají průběžně celý rok, neexistuje žádná vlna „vyhozených vánočních dárků“. Největší nápor tvoří stále koťata narozená venku během jara a léta (k nám se pak dostávají od července do října). Jedná se o potomky kočiček, jež majitelé pouštěli ven nevykastrované, a ty se pak ztratily a porodily na pozemku někoho jiného. Takový člověk pak typicky nemá žádný zájem se o koťata postarat a v lepším případě je umístí k nám.

Drobné množitele (tzv. gaučové množení) – úmyslná nekastrace s cílem „mít koťátka“ je samozřejmě také problém, ale ten tu bude do určité míry vždy, a zabránit se mu dá jen omezeně. Nicméně i o to se samozřejmě snažíme neustálým vysvětlováním informací a dokládáním faktů.

Aktivně vyhozených/opuštěných koček je navzdory rozšířenému názoru opravdu menšina. Skutečně by stačilo, aby majitelé nepouštěli ven kočku před kastrací, a svoje ztracená zvířata aktivně hledali.

Útulek by potom sloužil jako opravdu poslední instance pro nečekané životní situace (smrt majitele, útěk zvířete během autonehody či jiná neúmyslná ztráta).

Průměrný počet kočiček, které v našem útulku v jeden okamžik čekaly na nový domov, byl tento rok trochu vyšší, než je oficiální kapacita, a to cca 30. Na konci roku jsme se dostali až na 39 kočiček, což bylo sice náročné na péči o ně, ale kočičkám samotným tato situace nečinila větší potíže, jelikož se jednalo o mladé a/nebo celkově pohodové jedince.

Průměrná délka pobytu kočičky u nás (ode dne přijetí až do její adopce) mírně klesla na 56 dní (oproti loňským 58).

Přijatí

Počet přijatých kočiček v roce 2021 činil 140.

Tento počet je podstatně nižší, než kolik koček bylo přijato předchozí rok (téměř 220 koček), a to z několika důvodů:

– o něco méně kočiček potřebovalo naši pomoc resp. nám bylo nahlášeno (to ale rozhodně neznamená, že se situace opuštěných koček v Česku nějak výrazně zlepšila)

– počty adopcí byly kvůli covidu o něco nižší

– především ale nám zemřelo mnohem méně kočiček, takže se kapacity na přijetí nových kočiček neuvolňovaly tak rychle.

Vydaní

Do nového domova se podařilo umístit 107 kočiček. To je o něco méně, než v předchozích letech, ale naštěstí je pokles jen malý (119 umístěných v roce 2020).

Z toho počtu bylo 36 kočiček pouze veterinárně ošetřeno (tzn. hlavně vykastrováno) a pro svoji plachost vráceno do původní lokality. Všechny tyto kočičky mají v lokalitě nějakého „krmiče“, který také dohlíží na jejich zdravotní stav (a případné nové přírůstky na krmné místo).

Pouze 1 kočička byla vrácena majiteli, ostatní nikdo nepoptával.

Drobný pokles počtu adopcí si vysvětlujeme pokračující epidemií koronaviru, která zamávala s mnoha aspekty života lidí (včetně ochoty přijmout zodpovědnost za nového člena rodiny). Byly jasně pozorovatelné výkyvy v počtu adopcí s tím, jak se vyhlašovala národní karanténa (více adopcí) nebo naopak rozvolnění (obzvlášť na jaře to znamenalo téměř úplné zastavení adopcí).

Během roku 2021 nám zemřelo 20 kočiček. Z toho 8 kočiček podlehlo panleukopenii (pravoviróze, lidově kočičímu mor). Jedná se o největšího strašáka všech útulků, jelikož jde o velice rychlé a smrtící onemocnění, jehož původce je navíc velmi odolný a dá se zlikvidovat jen určitými typy desinfekce. Kočky, které nemoc prodělají, navíc mohou být infekční ještě půl roku poté, a stejně dlouho dokáže virus přežívat na površích předmětů. Jako každý rok se této epidemii snažíme zabránit především očkováním našich koček, nicméně plná imunita je až 10. den po 2. dávce očkování (která následuje 3 týdny po 1. dávce), tudíž je zde 5-ti týdenní okno, kdy může nově přijatá kočička onemocnět. A to nemluvíme o tom, že ne každou kočičku lze očkovat ihned při příjmu, a že ne u každé vakcína funguje, tudíž nám onemocněly i některé očkované.

U 4 koček byla euthanasie jediným humánním řešením jejich onemocnění FIP, což je výrazně pozitivní pokles oproti loňským letům. 2 kočičky se nicméně podařilo vyléčit ještě u nás, a další 2, o kterých víme, v novém domově.

Ve zbylých případech se jednalo o ostatní příčiny – především úmrtí nebo euthanasii prakticky ihned po přijetí do útulku, jako následek předchozího strádání a celkově špatného zdravotního stavu (neurologické postižení Babušky, brániční kýla u Puri).

Na infekční nemoc FeLV zemřela pouze 1 kočička, a opět se tak potvrdilo, že jde o mnohem menšího strašáka, než je mezi lidmi zažité. FIV nebyla příčinou úmrtí žádné kočky.

Zvláštní vzpomínku bych také chtěla věnovat Kajíkovi – 23 letému kocourkovi, se kterým jsme se museli tento rok také rozloučit. I přes moji počáteční skepsi ohledně jeho prognózy s námi prožil více jak 3 roky spokojeného života. Přesnou příčinu zhoršení jeho stavu jsme nediagnostikovali, nicméně všechno ukazovalo na nádorové onemocnění.

Bilance finanční

Příjmy

V roce 2021  přijal spolek LuckyCats, provozující stejnojmenný útulek, 1 193 502 Kč.

– 908 tis. Kč tvořily přímé dary poslané na náš transparentní bankovní účet nebo vložené do pokladny individuálními dárci

– 103 tis. Kč se podařilo získat z aukcí pořádaných pro náš útulek (facebooková skupina „Kočky v a(u)kci“ – obrovské díky patří její zakladatelce Romče)

– 64 200 Kč jsme vybrali na adopčních poplatcích

Jsmě také velice vděční za dary firem, především 80 857,78 od ZOOHITu; dále 25 tis. od firmy LINK-MED s.r.o. a 12 tis. od MEDIPL, s.r.o..

Výdaje

Výdaje za rok 2021 činily 1 072 103 Kč.

Z toho největší položkou byla veterinární péči a léky: celkem 385 tis. Kč. Každá přijatá kočička potřebuje základní „kolečko“ odčervení (opakovaně), očkování (taktéž), testy na FIV a FeLV, kastraci, a aplikaci čipu. Dále se samozřejmě potýkáme s nejrůznějšími nemocemi, a také kastrujeme kočičky ve venkovních lokalitách.

Za krmivo jsme vydali 300 tis. (jedná se jak o krmivo pro naše ubytované kočičky, tak o pomoc krmičům venkovních kočiček).

Stelivo a ostatní chovatelské potřeby (např. stelivo, čipy, přepravky, škrabadla) přišly na 105 tis. Kč.

Reklama a jiné marketingové náklady (tisk kalendáře za r. 2020) nás přišly na 21 tis. Kč.

Nájemné a služby činily v součtu 124 tis. Kč.

138 tis. Kč tvoří ostatní náklady jako čistící prostředky, vybavení útulku, servisy vybavení, odvoz odpadu, služby prádelny, poštovné, registrační poplatky nebo software.

 

Vzhledem k poměru příjmů k výdajům je jasně vidět, že pouhým umisťováním koček do nových rodin se útulek nemá šanci uživit. Adopční poplatek ve výši nákladů na každé zvíře by pravděpodobně odradil většinu zájemců a jsme tak velice vděční za další formy financování – především dary našich příznivců. Děkujeme.

Plány na rok 2022

Naše plány na rok 2022 jsou realistické, za úspěch bude považováno pokračování v naší poměrně náročné činnosti a pomoc kolem 150-200 kočičkám.

Na závěr nesmírně děkujeme všem, kteří nás v roce 2021 podpořili finančně, materiálně, dočasnou péčí a hlavně adopcí kočiček do svých domovů.

Napsat komentář

Vaš emailová adresa nebude zveřejněna.